Liikennebarometri 2013 Helsinki

Otantatutkimus Oy on tehnyt Helsingin kaupungin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston toimeksiannosta Liikennebarometri 2013 -tutkimuksen, jossa tarkoituksena oli selvittää millaisena Helsingin asukkaat ja yritysten edustajat kokevat Helsingin kaupungin liikennejärjestelmän toiminnan. Arvioitavina olivat: autoliikenne, joukkoliikenne, pyöräily, jalankulku ja pysäköinti.
Raportti on luettavissa täältä.