Viestintäviraston postipalvelututkimus julkaistu

Postipalvelujen käyttötavat monipuolistuvat
Perinteisiä postipalveluja on siirtymässä vähitellen omista toimipisteistään kauppoihin ja kioskeihin. Samalla asiakkaiden tarpeisiin kehitetään myös uusia palvelutapoja, joista uusimpina tulokkaina ovat pakettiautomaatit ja sähköiset postilaatikot.

Tiedot selviävät Viestintäviraston tuoreesta postipalveluita käsittelevästä markkinakatsauksesta sekä erillisestä kuluttajatutkimuksesta, jossa postipalvelujen käyttöä on tutkittu laajemmin.
Tutkimuksessa selvitettiin postipalvelujen käyttöä ja näihin palveluihin liittyviä tarpeita
nyt ja lähitulevaisuudessa. Vastaajina olivat kuluttajat ja yritykset toimipistetasolla.
Tutkimus toteutettiin kesä?heinäkuussa 2012. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin.
Kuluttajia haastateltiin yhteensä 2001. Näyte edustaa valtakunnallisesti manner-
Suomen väestöä. Yrityshaastatteluja tehtiin yhteensä 1021. Vastaajina olivat henkilöt, jotka päättävät postipalvelujen käyttöön liittyvistä asioista toimipisteessään.

Raporttiin pääset tästä linkistä.