Visual Impact test (VIT): Mittaamme tuotteen myynti-potentiaalin markkinoilla ja autamme saavuttamaan sen

Kaikki haluavat kasvattaa myyntiä. Jotta tämä onnistuisi, on tiedettävä asiakkaalle ratkaisevat asiat ostopäätöksessä. On myös tiedettävä, millä keinoin asiakkaan ostopäätöksiin vaikutetaan.

VIT:in avulla selvitetään miten tuotteen tai pakkauksen ulkonäköön liittyvät asiat vetoavat kuluttajaan. Kuluttajien silmissä tuote on juuri niin hyvä, kuin miltä se näyttää. VIT:in avulla selvitetään tuotteen sopivuus markkinoille ja ennakoidaan sen markkinaosuus tuotekategoriassa. Testin avulla yritys löytää ne keinot, joilla tuotteen myyntiä voidaan lisätä. Investoinnit ja kehittäminen kohdistuvat oikeisiin asioihin ja yritys voi saavuttaa kilpailuetua.

Testi vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

Miten pakkaus, konsepti, väri, merkki, muoto, design vetoaa kuluttajaan?

Miksi kuluttaja ostaisi tuotteen? Miksi ei ostaisi?

Tarvitaanko muutoksia ja minkälaisia?

Mikä on tuotteen markkinaosuus pakkauksen perusteella?

Miten tuote menestyisi markkinoilla olevien tuotteiden seurassa?

Testissä voidaan selvittää myös erilaisia skenaarioita. Esimerkiksi miten tuote otettaisiin vastaan ko. tuotteita paljon ostavien keskuudessa tai miten tuote soveltuu eri myyntikanaviin.

Testejä on tehty maailman laajuisesti jo tuhansia ja testin avulla saadun myyntiestimaatin korrelaatio (0.90—0.95) toteutuneeseen myyntiin on erittäin korkea.

Lisätietoja tuotteesta antaa myös:

Juha Marttila

Research Manager

040 5313100