Otantatutkimus palveluksessasi


Juha Marttila, Tutkimusjohtaja

Juha Marttila pystyy luomaan jatkumon oikean tiedon keräämisestä konkreettisiksi toimenpiteiksi. Mitä suurempi haaste, sitä tärkeämpää on hyödyntää Juhan ammattitaitoa sen ratkaisemiseksi. Harvalla tutkijalla on samanlaista kykyä seuloa suuresta määrästä informaatiota juuri asiakkaan tavoitetta tukevat asiat.

+358 40 5313 100


Petri Koivisto, Kehitysjohtaja

Petri Koivisto on esimerkki henkilöstä, joka on onnistunut nostamaan kokemuksen sille kuuluvaan arvoonsa. Petri on työskennellyt Otantatutkimuksessa yli 25-vuotta. Kyky uudistua on taannut sen, että häneltä löytyy aina vastaus joka johtaa ratkaisuun - olipa kyseessä asiakkaan tai Otantatutkimuksen näkökulma.

+358 40 520 9501


Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@otanta.com