Parempi asiakasymmärrys antaa selvää kilpailuetua

 

Palvelumme auttavat yritystäsi olemaan askeleen edellä kilpailijoitasi. Selvitämme asiakkaidesi käyttäytymismallit ja ennakoimme asiakkuuden kehittymistä. Kohderyhmäsi syvällinen ymmärtäminen auttaa strategisessa  päätöksenteossa ja liiketoiminnan kehittämisessä.

Olemme jakaneet asiakasymmärryksen tavoitteen kolmeen osa-alueeseen: asiakashankinnan tehostaminen, asiakaskannattavuuden parantaminen ja asiakasmenetysten minimoiminen. Asiakkuus 370 tuottaa ratkaisuja näihin kaikkiin osa-alueisiin. Tuotamme myös monia palveluja, joilla ratkaistaan asiakassuhteeseen liittyviä ongelmakohtia ja mahdollisuuksia. Räätälöimme tuotteemme vastaamaan yrityksenne tarvetta ja tavoitetta.


Asiakkuus 370 – konsepti

 

Konsepti tutkii koko asiakkuuden kaaren. Yritys saa ratkaisuja asiakashankinnan tehostamiseen, asiakaskannattavuuden parantamiseen ja asiakasmenetysten minimoimiseen.


Asiakashankinta

Tutkimuksen avulla löydetään oikeat ratkaisut ja toimenpiteet, joilla uusia asiakkaita houkutellaan. Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä asiat herättävät asiakkaan kiinnostuksen?
Mikä on asiakkaan kokema hyöty suhteessa kilpailijoihin?
Mikä ratkaisee myönteisen ostopäätöksen?
Mihin kanaviin markkinointi kannattaa kohdistaa?
Millä argumenteilla asiakkaita lähestytään?
Miltä kilpailijalta asiakkaita kannattaa houkutella?
Mitä erityispiirteitä ostoprosessiin liittyy?


Ostoprosessin keskeyttäneet

Tutkimuksella selvitetään sudenkuopat, jotka ovat katkaisseet potentiaalisen asiakkaan ostoprosessin. Tutkimus kertoo toimenpiteet, joilla tuetaan myönteisen ostopäätöksen syntymistä. Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä asiat herättävät asiakkaan kiinnostuksen?
Mikä saa kiinnostuksen sammumaan?
Miten tietoa haetaan ja mitkä asiat ovat merkittäviä?
Mitkä ovat yrityksen työntövoimatekijät?
Miksi asiakas valitsee kilpailijan tuotteen?
Mitkä prosessin erityispiirteet ovat jääneet huomaamatta?


Asiakastyytyväisyys

 

Tutkimuksella selvitetään toimenpiteet, joilla asiakassuhdetta kehitetään sitoutuneempaan ja kannattavampaan suuntaan. Vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin. 

Mitkä tekijät lisäävät asiakkaiden sitoutumista?
Miten parempi asiakastyytyväisyys konkretisoituu paremmaksi kannattavuudeksi?
Mihin suuntaan asiakkuus kehittyy?
Miten asiakas kokee yrityksen verrattuna kilpailijoihin?
Mitkä asiat ovat asiakkaalle merkityksellisiä?
Miten asiakkaat saadaan ostamaan ja suosittelemaan enemmän?
Mitkä ovat tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden syyt?


Asiakasuskollisuustutkimus

Tutkimus kertoo, kuinka sitoutuneita asiakkaat ovat ja mihin suuntaan asiakassuhteet ovat kehittymässä. Selvitämme toimenpiteet, joilla yritys saa asiakaskuntansa sitoutumaan paremmin ja miten sitoutuminen konkretisoituu paremmaksi kannattavuudeksi. Vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä asiat vaikuttavat asiakasuskollisuuteen?
Mihin asiakassegmentteihin kannattaa panostaa?
Millä keinoilla asiakasuskollisuutta vahvistetaan?
Miksi yritystä suositellaan, miksi ei?
Mikä saa asiakkaan harkitsemaan vaihtoa?
Mihin suuntaan asiakkaan ostot ovat kehittymässä?
Kilpailijoiden vaikutus asiakasuskollisuuteen?


Menetetyt asiakkaat

Tutkimus selvittää asiakasmenetysten perimmäiset syyt ja antaa ratkaisut menetysten minimoimiseen. Vastaamme mm. seuraaviin kysymyksiin:

Mitkä asiat työntävät asiakkaita kilpailijalle?
Mitkä kilpailijan toimet vetävät asiakasta puoleensa?
Mistä kipinä lähtöön sai alkunsa?
Mikä tappoi kiinnostuksen jatkaa asiakkuutta?
Mistä syntyi tarve ostaa kilpailijalta?
Millä toimenpiteillä lähteneet asiakkaat saa palaamaan?


Kampanjatutkimus


Kampanjatutkimuksen esitestauksella selvitetään toimenpiteet ja argumentit, joilla eri kohderyhmiä on tehokkainta lähestyä. Yritys saa tietoa eri kanavien sopivuudesta kohderyhmille ja optimaalisesta toteuttamisajankohdasta. Kampanjan jälkitestauksella selvitetään saatu huomioarvo, teho ja kampanjan vaikuttavuus.


Kanta-asiakasohjelma

Tutkimus antaa tietoa kanta-asiakasohjelman luomiseen tai nykyisen ohjelman päivittämiseen muuttuneita tarpeita vastaavaksi. Kerromme toimenpiteitä vaativat muutokset kilpailuympäristössä sekä omien asiakkaiden tarpeissa ja odotuksissa. Tavoite on tukea yrityksen kannattavuutta.