Tarkempi tuoteymmärrys kasvattaa myyntiä ja tehostaa toimintaa

 

Tavoitteemme on tehdä tuotteestanne markkinoiden haluttavin sen kohderyhmälle. Oikean tiedon avulla tunnistetaan kehitystarpeet. Palvelumme avulla pystytään hallitsemaan riskitekijöitä ja kohdentamaan voimavarat tuloksia tuottaviin toimenpiteisiin. Kaikki palvelumme tukevat myyntiä ja kannattavuutta ja tarjoavat samalla mahdollisuuden syventyä yrityksenne eri kehittämiskohtiin.  Räätälöimme palvelumme vastaamaan yrityksenne tarpeita ja tavoitteita.


Tuotekehitys

 

Palvelu varmistaa tuotteen onnistuneen kehitysprosessin ja lanseerauksen markkinoille. Palvelumme tuottaa tietoa päätösten tueksi kehitysprosessin kaikissa vaiheissa ja sen tarkoitus on saada aikaa dialogi kehittäjien ja loppukäyttäjien välillä. Konsepti sopii täysin uusille tai jo markkinoilla oleville tuotteille. Kehitysprosessin vaiheet ovat:

 1. Ideointi ja konseptiaihioiden tuottaminen
 2. Konseptivaihtoehtojen testaukset
 3. Valinta
 4. Tuote- tai palvelutestaukset
 5. Lanseeraus

Käytettävyystutkimukset

Tutkimuksilla löydetään palvelujen, sovellusten, ohjelmien tai laitteiden heikkoudet ja vahvuudet. Tuotteet testataan aidoilla käyttäjillä ja ne ohjaavat tuotekehitystä käyttäjien odotus- ja tarvelähtökohdista. Palvelumme tarkoituksena on saada aikaan dialogia tuotekehityksen ja loppukäyttäjien välillä. Käytettävyystutkimusten avulla yrityksen tuotteista tulee kilpailukykyisempiä.


Tuotetestit

Tuotetesteillä pyritään varmistamaan tuotteen menestyminen markkinoilla. Testeillä löydetään ja kehitetään myynnin kannalta kriittisiä tuotteen ominaisuuksia. Esimerkkejä tuotetesteistä:

 • Makutestit ja muut aisteihin perustuvat testit
 • Tuotteen tai palvelun käytettävyys
 • Pakkaukseen ja pakkauskokoon liittyvät ominaisuudet
 • Uusien tuotevarianttien kiinnostavuus
 • Jakelukanavien valinta - minkä kanavan kautta tuote halutaan ostaa?
 • Markkinointitoimenpiteiden valinta

Palvelukokemus

 

Tutkimus antaa kuvan palvelun toimivuudesta ja sen heikkouksista ja vahvuuksista. Palvelukokemus saadaan vastaamaan asiakkaiden odotuksia ja tarpeita. Tietoa hyödynnetään konreettisiksi toimepiteiksi, joiden avulla yritys pystyy lisäämään myyntiä, kannattavuutta ja sitotuneisuutta.


Bränditutkimus

Tutkimuksella selvitetään tuotteen brändimielikuva, myyntipotentiaali ja tarvittavat keinot potentiaalin saavuttamiseksi. Tuotamme tietoa toimenpiteistä, joilla tavoitteisiin päästään. Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin.

Miten tuotteen haluttavuutta kasvatetaan?
Mitkä ovat myynnin esteet ja hidasteet?
Mitkä ovat kilpailevien tuotteiden heikkoudet ja vahvuudet?
Mikä on brändin merkitys ostopäätöksessä?
Mikä on tuotteen positio markkinoilla suhteessa kilpailijoihin?
Mitkä ovat omien ja kilpailevien tuotteiden brändimielikuvat markkinoilla?
Mitä tehdään paremmin kuin kilpailijat?
Ketkä ovat parhaita asiakkaita?


Hintatutkimukset

BPTO - Brand Price Trade Off

PSS - Price Sensitivity Study

BPTO: Palvelu mittaa markkinaosuusmuutoksen, kun hintaa muutetaan. Selvitämme myös keneltä markkinaosuuksia voitetaan ja kenelle niitä hävitään. Yritys pystyy lisäämään kannattavuuttaan hinnoittelemalla tuotteensa oikein. Yritys pystyy myös reagoimaan oikein kilpailijan tekemiin hinnanmuutoksiin.

PSS: Palvelu määrittää myynnin ja kannattavuuden kannalta optimaalisimman hinnan. Palvelu kertoo minkä verran kuluttajat ovat valmiita maksamaan tuotteesta tai palvelusta.


Kampanjamittaukset

 

Kampanjatutkimuksen esitestauksella selvitetään toimenpiteet ja argumentit, joilla eri kohderyhmiä on tehokkainta lähestyä. Yritys saa tietoa eri kanavien sopivuudesta kohderyhmille ja optimaalisesta toteuttamisajankohdasta. Kampanjan jälkitestauksella selvitetään saatu huomioarvo, teho ja kampanjan vaikuttavuus.


Ostojen kehittyminen

Tutkimus kertoo mihin suuntaan tuotteen myynti on kehittymässä, millä toimenpiteillä myyntiä kasvatetaan ja miten vastataan kilpailijoiden haasteeseen. Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

Mikä on tuotteen ostouskollisuus?
Onko tuote edelleen sitä mitä asiakkaat haluavat?
Mikä on tuotekehityksen tarve?
Mistä syystä tuote vaihdetaan?
Miksi tuotetta suositellaan?
Mitkä tuoteominaisuudet työntävät asiakasta pois?
Mitkä kilpailijan toimet houkuttelevat asiakkaita?