Toimintaympäristön hallinta mahdollistaa kilpailuedun ja menestymisen

 

 

Menestymisen varmistamiseksi on tunnettava nykyinen markkinatilanne ja ennakoitava kehityksen suunta.  Oikeiden päätösten tueksi tarvitaan tietoa kilpailijoiden vahvuuksista ja heikkouksista. Tuotamme tietoa, jonka avulla yritys voi voittaa markkinoita myös tulevaisuudessa.

Räätälöimme tuotteemme vastaamaan yrityksenne tarvetta ja tavoitetta.


Yrityskuvatutkimus

 

Tutkimuksen avulla yritys pystyy rakentamaan imagonsa sellaiseksi, joka vastaa sen omaa tavoitetilaa. Selvitämme miten yritys on onnistunut hyödyntämään mm. mainontaa, sponsorointia, näkyvyyttä, mediasuhteita, vaikuttajia ja sosiaalista mediaa. Esitämme keinoja miten tavoitteisiin voidaan päästä. Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

Onko yritys onnistunut viestimään arvomaailmansa tavoitteensa mukaisesti?
Mitkä ovat mielikuvat yrityksen vahvuuksista ja heikkouksista?
Miten yritystä arvioidaan suhteessa sen kilpailijoihin?
Mitkä ovat yrityksen erottuvuustekijät?
Miten yrityksen asemaa markkinoilla pystytään parantamaan?
Miten yrityksen yhteiskuntavastuu koetaan?


Kilpailijatutkimus

 

Tutkimus kertoo markkinoilla vallitsevan kilpailutilanteen sekä suunnan johon markkinat ovat kehittymässä. Tutkimuksen avulla yritys saa tietoa menestymiseen tarvittavista toimenpiteistä ja tarvittaessa konsultoimme miten ne käytännössä jalkautetaan. Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: 

Mikä on yrityksen asema markkinoilla?
Mikä erottaa yrityksen kilpailijoista?
Miten yrityksen asemaa markkinoilla pystytään parantamaan?
Miten markkinoilla nähdään eri toimijoiden vahvuudet ja heikkoudet?
Mitkä tekijät tukevat eri toimijoiden menestymistä?Mitkä argumentit ja toimenpiteet purevat markkinoinnissa?
Miten kuluttajien odotuksiin ja tarpeisiin vastataan?


Sidosryhmätutkimus

Tutkimus tuottaa tietoa, jonka avulla yritys pystyy tehostamaan toimintaansa sidosryhmien kanssa. Yritys saa myös arvokasta tietoa markkinoiden muutoksista ja uusia ideoita oman toimintansa kehittämiseen. Tutkimus vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin:

Mikä on sidosryhmien mielikuva yrityksestä?
Miten sidosryhmät näkevät markkinoiden tulevan kehityksen?
Miten sidosryhmät voivat tukea yrityksen menestymistä paremmin?
Mihin sidosryhmään kannattaa panostaa?
Miten kilpailijat toimivat sidosryhmien kanssa?
Miten sidosryhmien odotuksiin ja tarpeisiin vastataan?


Henkilöstötutkimukset

Tutkimusten avulla yritys pystyy hyödyntämään henkilöstönsä voimavaroja paremmin. Oikean tiedon avulla kehitysalueet pystytään tunnistamaan ja niihin löydetään oikeat toimenpiteet. Osaaminen ja tietotaito kohdentuvat oikein. 


Kuluttajatutkimukset

 

Tutkimusten avulla yritys pystyy tunnistamaan kuluttajakäyttäytymisen muutokset ajoissa. Yritys pystyy ennakoimaan ja mukauttamaan toimintaansa markkinoiden vaatimaan suuntaan ja menestymään kilpailijoitaan paremmin. Kuluttajatutkimukset räätälöidään yrityksen tarpeen ja tavoitteen mukaan. Tutkimukset vastaavat esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: 

Mitkä tekijät ohjaavat kuluttajien käyttäytymistä?
Miten kuluttajaan vaikutetaan?
Miten kuluttajan käyttäytymistä ennakoidaan?


Uusi markkina-alue

Tutkimus selvittää asiat, jotka ovat ratkaisevia yrityksen laajentuessa uudelle markkina-alueelle. Kansainvälisen yhteistyöverkostomme avulla pystymme palvelemaan yritystäsi viidellä mantereella. Tutkimuksen avulla varmistetaan onnistunut laajentuminen ja alkuvaiheen strategisten tavoitteiden saavuttaminen.

 


Uusi toimiala

Tutkimus selvittää asiat, jotka ovat ratkaisevia yrityksen siirtyessä uudelle toimialalle. Tutkimuksen avulla varmistetaan onnistunut laajentuminen ja alkuvaiheen strategisten tavoitteiden saavuttaminen.