Yleistä vastaajille


Keräämme tietoa vastaajilta erilaisilla tutkimusmenetelmillä.

Olemme saattaneet soittaa ja kysyä halukkuuttasi osallistua puhelinhaastatteluun, ryhmäkeskusteluun tai jonkin tuotteen käyttöön liittyvään käytettävyystestiin. Tai olet saattanut saada sähköpostiisi asiakastyytyväisyyskyselyn, joka on lähetetty tietyn yrityksen asiakkaille.

Miksi kannattaa vastata?

Tutkimuksiin vastaaminen on vaikuttamista. Kyselyissä pääset kertomaan oman mielipiteesi ja monesti myös perustelemaan oman vastauksesi. Markkinatutkimusten avulla kerätään tärkeää tietoa erilaisten yritysten ja julkisella sektorilla toimivien tahojen toiminnan kehittämistä varten. Kun tutkimus tehdään ammattitaidolla ja valitaan oikeat menetelmät, saadaan tuotettua luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Vastaajien tietojen luottamuksellisuus on meille erittäin tärkeää.

Kaikkia tutkimusvastauksia käsitellään luottamuksellisesti vain tutkimustarkoituksiin eikä vastaajien nimi- tai yhteystietoja luovuteta edelleen mihinkään markkinointitarkoituksiin. Tutkimuksen tilaajalle tulokset raportoidaan sellaisessa muodossa, josta yksittäisiä vastaajia ei voida tunnistaa. Vastaajan henkilötietoja voidaan toimittaa tutkimuksen tilaajalle vain vastaajan erikseen antamalla suostumuksella.

Noudatamme toiminnassamme ESOMAR:in ja Kansainvälisen Kauppakamarin laatimia markkina- ja yhteiskuntatutkimuksen perussääntöjä. Noudatamme myös SFS-ISO 20252 -laatustandardia, joka takaa luotettavat, läpinäkyvät ja eettisesti kestävät tutkimuspalvelut myös vastaajan kannalta. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja ja tutkimusrekistereitä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tutkimuksiin osallistujana sinulla on aina oikeus tietää, mistä lähteestä yhteystietosi ovat yksittäiseen tutkimusnäytteeseen päätyneet. Yhteystiedon lähteenä on voinut olla kaupallinen rekisteri, julkinen lähde, tutkimuksen tilaajan oma rekisteri tai kuluttajapaneeli.

Tutkimuksissa antamiasi tietoja käytetään pääsääntöisesti tutkimustulosten analysointiin ja raportointiin. Joidenkin tutkimuksien yhteydessä kysymme henkilötietojasi mm. arvontaa ja palkkioiden toimittamista varten. Henkilötietoja ei yhdistetä tutkimuksien kysymysten vastausdataan.  Näitä tutkimuksessa annettuja henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kyseisen tutkimusprojektin toteuttamiseksi.

Tutkimuksiin osallistuvien tietosuojaseloste.