Yleistä vastaajille


Keräämme tietoa vastaajilta erilaisilla tutkimusmenetelmillä.

Olemme saattaneet soittaa ja kysyä halukkuuttasi osallistua puhelinhaastatteluun, ryhmäkeskusteluun tai jonkin tuotteen käyttöön liittyvään käytettävyystestiin. Tai olet saattanut saada sähköpostiisi asiakastyytyväisyyskyselyn, joka on lähetetty tietyn yrityksen asiakkaille.

Miksi kannattaa vastata?

Tutkimuksiin vastaaminen on vaikuttamista. Kyselyissä pääset kertomaan oman mielipiteesi ja monesti myös perustelemaan oman vastauksesi. Markkinatutkimusten avulla kerätään tärkeää tietoa erilaisten yritysten ja julkisella sektorilla toimivien tahojen toiminnan kehittämistä varten. Kun tutkimus tehdään ammattitaidolla ja valitaan oikeat menetelmät, saadaan tuotettua luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi. 

Vastaajien tietojen luottamuksellisuus on meille erittäin tärkeää.

Kaikkia tutkimusvastauksia käsitellään luottamuksellisesti eikä vastaajien nimi- tai yhteystietoja luovuteta edelleen mihinkään markkinointitarkoituksiin. Noudatamme toiminnassamme ESOMAR:in ja Kansainvälisen Kauppakamarin laatimia markkina- ja yhteiskuntatutkimuksen perussääntöjä. Noudatamme myös SFS-ISO 20252 -laatustandardia, joka takaa luotettavat, läpinäkyvät ja eettisesti kestävät tutkimuspalvelut myös vastaajan kannalta.